menú

Una de les activitats emblemàtiques de l’ICE de la UAB, gairebé des dels seu orígens a l’any 1968, són les jornades, que tenen com a objectiu afavorir l’actualització de coneixements i l’intercanvi d’experiències entre els professionals de l’educació d’un àmbit concret. En molts casos els continguts de les jornades queden recollits en unes actes, que fins ara es publicaven en paper o, darrerament, en format CD, amb un abast més aviat limitat.